Tilbage til forsiden Gå til grundudd.

Vælg undervisere

Tilbage

Henrik Thorndal Machon

Yoga

”Yoga lærer mig at møde, mærke og værdsætte livet. Den minder mig dagligt om hvem jeg er og hjælper mig til at holde fokus, på det som virkelig betyder noget”.

Ønsket med min undervisning er, at hjælpe og inspirere den enkelte til at mærke sig selv og opdage og udvikle yogaens evne til at bidrage med større balance og vitalitet. Jeg underviser ud fra princippet om, at forandring i bevidstheden kan ske, hvis vi opmærksomt vækker den indre energi til live og lader den strømme. Og at det første skridt på vejen, er at gøre kroppen til et sundt værktøj for bevægelse og styring af de ressourcer, der findes i os selv. 

Som underviser har jeg en seriøs men udogmatisk legende tilgang til yoga. Jeg har siden 2003 undervist i yogarelaterede træningsformer (Body Flowä, FysioPilates) og er internationalt certificeret yogalærer fra Om Yoga/Ulrica Norberg, Stockholm 2012. Siden har jeg suppleret mine undervisningskompetencer med bl.a. Hamsa Yogas 50 timers teknikuddannelse. Jeg er uddannet fysioterapeut, og ved siden af min undervisning studerer jeg psykologi på Københavns Universitet.