Tilbage til forsiden Gå til fritids.

Fritagelse

Der kan kun tages ferie/fri udenfor de planlagte ferie/fridage, hvis det på forhånd er godkendt af skolelederen. I perioder med eksamen såvel danse-/balletevalueringer (eksaminer) som termins-/afgangsprøver, ekstra prøver og forestillinger, eller andet aktivitet, der kræver elevens tilstedeværelse er det ikke muligt at få fri.