Tilbage til forsiden Gå til fritids.

Hvad betyder det, at DGU er statsanerkendt?

Den eneste af sin art i Danmark

AMOK DGU er den eneste dansegrunduddannelse af sin art i Danmark med en statsanerkendelse: Det betyder, at Kulturministeriet har godkendt uddannelsen som en fireårig tilrettelagt uddannelse til studentereksamen for unge talenter, der er optaget på AMOK DGU. Uddannelsen er således at sammenligne med tilsvarende eliteungdomsuddannelser ingen for Kulturministeriets resort, navnlig MGK (musikalske grundkurser) og Team Danmarks eliteidrætsforløb for gymnasieelever. Der er således tale om et fireårigt forløb, som blandt andet kræver at der bestås en audition. Uddannelsen indebærer intensiv danseundervisning og træning sideløebde med den gymnasiale uddannelse. Det Kongelige teater Balletskolen varetager danseuddannelsen.

Det Kongelige Teater Balletskolen Odense er den del af det Kongelige Teaters Balletskole, som er en kompetancegivende eliteuddannelse i ballet, der uddanner professionelle dansere på internationalt niveau. Det Kongelige Teaters Balletskole har hjemmel i lov om scenekunst § 2 stk. 4, ifølge hvilken Det Kongelige Teater kan drive uddannelsesvirksomhed inden for sine arbejdsområder.