Tilbage til forsiden Gå til fritids.

Optagelse/Audition

OPTAGELSESKRAV

DGUs målsætning er alle elever, der går målrettet efter en professionel dansekarriere. Du kan søge optagelse, såfremt du har afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller har gennemført undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Adgangskravet til DGU er en bestået optagelsesprøve/audition.

OptagelelsesprøveOPTAGELSESPRØVEN/audition BESTÅR AF:

  • En times klassisk ballet
  • En times moderne dans
  • En times koreografi
  • Solo af et minuts varighed, skabt af ansøgeren selv
  • Samtale

Til stede ved optagelsesprøven vil være undervisere fra det faste fakultet. Derudover vil der være en fysioterapeut tilstede for at vurdere elevernes fysik.

Eleven skal til optagelsesprøven have tætsiddende tøj, balletsko samt opsat hår.

På baggrund af den faglige vurdering optages de elever, der erklæres egnede.

Begrundelse for optagelse eller afslag meddeles ansøgeren via mail.

For yderligere information, kontakt AMOK

OPTAGELSESPRØVE/AUDITION TIL DGU SKOLEÅRET 2018/19


Optagelsesprøve til skoleåret 2018/19 foregår 2. februar 2018 kl. 10.00-16.00. 

Du er dog altid velkommen til at tage kontakt til skolen, for at høre nærmere i løbet af skoleåret.

Du finder ansøgning til optagelse her...

Elever under 18 år kan kun deltage i audition efter at forældrene har sendt en tilladelse til Inge Fjord (if@kglteater-odense.dk)

Auditiongebyr
Auditiongebyr på 300 kr. indbetales senest 2 dage inden optagelsesprøve på mobilpay til 28182621.

OPTAGELSE PÅ ODENSE KATEDRALSKOLE

Foruden optagelsesprøven på DGU skal du søge optagelse på Odense Katedralskole
senest 1.3.

Se alle kriterier, muligheder og krav på Odense Katedralskoles hjemmeside

Ansøgere, der opholder sig i udlandet
Interesserede ansøgere, som opholder sig i udlandet på ansøgnings-/audition-tidspunktet og derfor ikke kan komme til audition i Odense, har følgende mulighed:

Ansøger skal udfylde ansøgningskemaet, det finder du her - og indbetale auditiongebyr på kr. 300, se venligst ovenfor. Her gælder samme forhold som øvrige ansøgere, dvs. ansøgningsformular samt beløb skal være indbetalt på samme vilkår. Ansøger bedes i tilmeldingsformularen bemærke, at der også fremsendes videoer, eftersom ansøger har bopæl i udlandet, og ikke kan deltage i audition. 

Udenlandske ansøgere skal DERPÅ indsende følgende:

  • Video/youtube-link med uddrag fra en træningstime i klassisk ballet eller moderne teknik, improvisation samt solo af et minuts varighed
  • Præsentation af sig selv. Herunder en argumentation for ønsket om at gå på DGU samt en beskrivelse af, hvor ansøger ser sig selv i fremtiden.
De uploadede videoer sendes til Morten Innstrand på: mi@amok-odense.dk
Det er ansøgers eget ansvar at uploade videoen/videoerne og sikre sig, at de er modtaget af Morten Innstrand, inden auditiondato. Morten Innstrand vil kvittere for modtagelsen, mens svaret omkring optagelsen naturligt vil følge processen, som de øvrige ansøgere gennemgår. 

Fandt du det du søgte?