Tilbage til forsiden Gå til fritids.

Odense Katedralskole

ET UNIKT SAMARBEJDE

Siden sommeren 2014 har Odense Katedralskole og Det Kongelige Teater Balletskolen Odense haft et helt unikt samarbejde omkring en ny uddannelse inden for klassisk ballet og moderne dans på STX niveau. Uddannelsen har fået navnet Akademiet for Moderne dans Og Klassisk ballet - dansegrunduddannelse i daglig tale AMOK DGU.

Read description in English here...

Uddannelsen er, takket være samarbejdet med Odense Katedralskole, en elitær 4 årig STX-uddannelse med fokus på det dansekunstneriske, godkendt af Kulturministeriet og med også 4 års SU. Det er banebrydende, at eleverne nu kan kombinere både det boglige og det dansemæssige samt kvalificere sig til en videregående uddannelse.

Odense Katedralskole er et af landets ældste gymnasier, et gymnasium med fokus på de klassiske fag samt nytænkning indenfor skoleudvikling blandt andet med fokus på klasseledelse, supervisionsmetoder, teamarbejde og samarbejde med Team Danmark, MGU og nu også DGU. Du kan læse mere om Odense Katedralskole her...

Akademiet for Moderne dans Og Klassisk ballet (AMOK DGU) har til huse sammen med Det Kongelige Teater Balletskolen Odense.
Sekretariatet ligger på øverste etage.

Akademiet for Moderne dans Og Klassisk ballet
Jernbanegade 20, 
5000 Odense C
Danmark
Skriv en mail

OPTAGELSESPROCEDURE

Tilmeldingsblanket til optagelsesprøven findes på siden optagelse. Her findes også yderligere information om optagelsesproceduren.

KOLLEGIUM

Akademiet for Moderne dans Og Klassisk ballet har pt. ingen aftaler om særlige kollegiepladser til eleverne, der arbjdes på at lave en aftale om kollegum.

UDGIFTER TIL MATERIALER

Udgifter til kopier og andet materiale, der udleveres i undervisningssammenhæng, er inkluderet i undervisningsafgiften. De studerende på DGU står selv for udgifter til træningstøj, sko, personlig førstehjælpstaske etc.

FERIEDAGE I SKOLEÅRET 2016 – 2017

Normalt følger ferieåret gymnasiets skoledage medmindre vi er i produktion.

Efterårsferie: Uge 42
Juleferie: 17. december 2016 – 6. januar 2017
Vinterferie: Uge 7
Påskeferie: 10. april – 17. april 2017
St. Bededag : 12. maj 2017
Kristi Himmelsfartsferie:  25. maj og 26. maj 2017
2. Pinsedag: 5. juni 2017

 

Sidste skoledag:  22. juni 2016
Første skoledag:  

 

Med undtagelse af første skoledag, Operation dagsværk og translokationen er alle de nævnte datoer feriedage.