Tilbage til forsiden Gå til fritids.

Dansegrunduddannelse (DGU)

HVAD ER DANSEGRUNDUDDANNELSEN?

Click here for English...

DGU er et særligt godkendt gymnasietilbud til de talentfulde og ambitiøse unge fra hele Danmark, som går målrettet efter at højne deres kompetencer for i fremtiden at søge ind på en professionel danseuddannelse indenfor moderne dans og klassisk ballet både nationalt og internationalt.

DGU er et statsanerkendt dansetilbud.
Hvad betyder det, at uddannelsen er statsanerkendt? Læs mere her...

Med en DGU får eleverne både en boglig gymnasial STX-uddannelse og en forberedende dansegrunduddannelse. Uddannelsen er godkendt i Undervisningsministeriet og anerkendt i Kulturministeriet, til at uddanne indenfor moderne dans og klassisk ballet af højeste kvalitet, hvor  teknisk kunnen og kunstnerisk kreativitet er i fokus.

Optagelse på DGU er forbundet med en audition, som skal bestås. Desuden skal eleven være erklæret studieegnet i forhold til de gymnasiale uddannelser. Dog kan der gives dispensation til elever som er stærke dansemæssigt, selvom de ikke har en tilsvarende akademisk styrke. DGU kan således kombineres med en anden studieforberedende uddannelse. Det kan du se mere om under optagelse.

I løbet af uddannelsen inviteres højprofilerede gæstelærere fra ind- og udland, ligesom der arrangeres studieture til andre danske institutioner og uddannelser.

Vi samarbejder med gæstende kompagnier, koreografer og uddannelsessteder om undervisning, workshops, forelæsninger, møder med det professionelle sceniske arbejdsliv, eksterne censorer, overværelse af prøveforløb samt praktikforløb. Alt sammen for at udvikle eleverne og skabe relationer mellem dem og dansebranchen. Se et udvalg af gæstelærerene og det faste fakultet her...

Derved skaber vi grundlag for, at eleverne fortsætter på videregående højprofilerede danseuddannelser nationalt og internationalt eller boglige uddannelser enten herhjemme eller i udlandet.

DGU søger og stræber efter mangfoldigheden kulturelt, religiøst og nationalt og har erfaret at dette fører til større kreativitet og innovation samt respekt for og tillid til hinanden. Her søger vi at skabe en uddannelse med ligevægt mellem at udvikle danseren, akademikeren og mennesket i den enkelte, som vil være i stand til at berige og berøre det omgivende samfund. En uddannelse som er præget af glæde, passion og lyst. Vi fokuserer på 'Det hele menneske' med et stærkt teknisk med kunstnerisk udtryk – en nytænkende danser.

Studieretning
Engelsk/Samfundsfag

DGU er samtidig adgangsgivende til universiteter og andre videregående uddannelser. Dansegrunduddannelsen forbereder dig til at kunne tage en bachelor- eller diplomuddannelse inden for moderne dans nationalt eller internationalt.

Uddannelsen er 4-årig, betegnes dansegrunduddannelse (DGU) og er SU berettiget, når du er fyldt 18 år.

Odense Katedralskole varetager de teoretiske fag. Det Kongelige Teater Balletskolen Odense varetager de kunstneriske fag.

På DGU er den dansetekniske undervisning specialiseret og med fokus på individuel coaching og udvikling. Her er et uddannelsesmiljø som sikrer en høj succesrate for elevernes videre færd inden for en professionel danseuddannelse.

Målet for eleverne er at de efterfølgende bliver optaget på førende videregående danseuddannelser (herunder bachelor- og diplomuddannelser) nationalt og internationalt.


Odense Elite College
Akademiet for Moderne dans Og Klassisk ballet har et samarbejde med Odense Elite College om værelser til DGU studerende. Læs mere her


Fremtidens dansere
DGU har rekrutteret elever til blandt andet: 

Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) , CDSH Contemporary Dance School, Millenium London. Balettakademien Stockholm, Laban, Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO), Universitetet Stavanger.

HVERDAGEN PÅ DGU

STX-delen tilrettelægges med minimum 16 ugentlige undervisningstimer á 60 minutter.

DGU-delen er tilrettelagt med gennemsnitligt 10 ugentlige undervisningstimer á 60 minutter fordelt på 4 år. Antallet af timer øges når der er prøver og forestilinger. 

Der er dansetræning/workshop om lørdagen gennemsnitligt en gang om måneden.

Ved udgangen af hvert skoleår er der evaluering/eksamen, hvor den enkelte elev vurderes af det faste fakultet og én ekstern censor.

Der bedømmes efter 7-trins skalaen, og eleven får en individuel vejledning.

Ved afslutning af hele uddannelsen udstedes afgangsbevis med tilhørende udtalelse.

GULDSTEMPEL TIL DGU
DGU startede som en forsøgordning fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i 2014. I efteråret 2016 fik uddannelsen permanent godkendelse som Dansegrunduddannelse af ministeren for børn, undervisning og ligestilling. Det betyder vores DGU nu har samme særlige godkendelse som for eksempel en Team Danmark uddannelse. Det er KUN uddannelser med denne godkendelse, der har ret til at kalde sig Dansegrunduddanelse. Danske dansere, der tager en DGU er således i fremtiden sikret uddannelse indenfor klassisk ballet og moderne dans, samtidig med de tager en STX - i hjertet af Odense. 

Med en DGU får eleverne både en boglig gymnasial STX-uddannelse på niveau med de bedste gymnasier i landet og en forberedende danseuddannelse af højeste kvalitet inden for moderne dans og klassisk ballet, hvor der satses på høj teknisk kunnen og kunstnerisk kreativitet.

Uddannelsen var ved sin start den eneste af sin art i Danmark og et stort pionerarbejde og tænkning er lagt i den. Den er muliggjort gennem et samarbejde mellem de førende kræfter inden for samarbejdet mellem dans og læring... Læs mere...

Fandt du det du søgte?