Tilbage til forsiden Gå til fritids.

Forældre

AT VÆRE FORÆLDRE TIL EN ELEV PÅ DGU

At lade sit teenager søge ind på DGU er at give eleven mulighed for at gå i skole et unikt sted, der fremmer og udvikler elevens talent samtidig med, at eleven modtager en kvalificeret boglig undervisning. Der er imidlertid også nogle vilkår, alle forældre bør have i mente, inden de lader deres barn gå til optagelsesprøve. 

For det har 'en vis pris' at være elev på DGU. Det er for eksempel svært at få tid til at dyrke fritidsaktiviteter ved siden af skolen. Det kan være svært at planlægge ferier, idet eleverne ikke altid har fri i skolernes almindelige ferieperioder, hvilket især kan være en hæmsko for familier med flere børn, hvoraf kun ét går på DGU. Det kan også være svært at få tid til at se venner udenfor DGU, hvorfor det er vigtigt, at forældrene hjælper eleverne med at pleje 'den gamle' vennekreds.

Endelig har forældrene også en vigtig, motiverende rolle i forhold til eleven. Alle eliteudøvere oplever op- og nedture i forbindelse med, at deres talent udvikles. De kan opleve, at skader sætter dem tilbage, at deres hårde slid ikke altid bærer frugt, eller at de ikke blev udpeget til lige den rolle, de ønskede. I disse tilfælde er det vigtigt, at også forældrene bakker eleverne op, således at eleven ikke mister gejsten. Det er samtidig vigtigt, at forældrene har tillid til DGUs faglige ekspertiser. 

At gå på DGU er med andre ord ikke en helt normal skolegang. Det er en moderne skolegang på særlige elitevilkår indenfor dansen, under trygge forhold.

 

Fandt du det du søgte?