Tilbage til forsiden Gå til fritids.

Audition


NÆSTE AUDITION  FOR DGU 10 / DGU D. 4. FEBRUAR 2023 


Audition til skoleåret 2022/23 - Se Audition i Odense

auditionSKRAV

DGUs målsætning er alle elever, der går målrettet efter en professionel dansekarriere. Du kan søge optagelse, såfremt du har afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller har gennemført undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Adgangskravet til DGU er en bestået audition.audition BESTÅR AF:
En times klassisk ballet
En times moderne dans
Solo af et minuts varighed, koreograferet af ansøgeren selv
Samtale

Til stede ved audition vil være undervisere fra det faste fakultet. Derudover vil der være en fysioterapeut tilstede for at vurdere elevernes fysik.
Eleven skal til audition have tætsiddende tøj, balletsko samt opsat hår.
På baggrund af den faglige vurdering optages de elever, der erklæres egnede.
Begrundelse for optagelse eller afslag meddeles ansøgeren via mail.

For yderligere information, kontakt AMOK
Du er dog altid velkommen til at tage kontakt til skolen, for at høre nærmere i løbet af skoleåret.
Du finder ansøgning til audition her... - vi beder om at du sender ansøgningen senest dagen før auditiondagen, og meget gerne før.

Skolepenge
Se mere her Skolepenge DGU

OPTAGELSE PÅ ODENSE KATEDRALSKOLE

Når du ansøger om at være elev på DGU, skal du IKKE bruge din prioritet på Odense Katedralskole, via optagelse. Bliver man tilbudt optaglese på DGU er man sikret en plads på Odense Katedralskole - altså sikret en plads som STX elev.

Ansøgere, der opholder sig i udlandet ELLER er forhindret i at komme PÅ auditionSDAGEN
Interesserede ansøgere, som opholder sig i udlandet på audition-tidspunktet eller af andre årsager og ikke kan komme til audition i Odense, har følgende mulighed:

Ansøger skal udfylde ansøgningskemaet, det finder du her . Ansøger bedes i tilmeldingsformularen bemærke, at der også fremsendes videoer, eftersom ansøger ikke kan deltage i audition. 

Ansøgere skal derefter indsende følgende:

Video/youtube-link med uddrag fra en træningstime i klassisk ballet eller moderne teknik, improvisation samt solo af et minuts varighed

Video/youtube-link med præsentation af sig selv. Herunder en argumentation for ønsket om at gå på DGU samt en beskrivelse af, hvor ansøger ser sig selv i fremtiden. 

De uploadede videoer sendes til DGU på: dgu@amok-odense.dk
Det er ansøgers eget ansvar at uploade videoen/videoerne og sikre sig, at de er modtaget af DGU, inden auditiondato. DGU vil kvittere for modtagelsen, mens svaret omkring optagelsen naturligt vil følge processen, som de øvrige ansøgere gennemgår. 

 

 

Fandt du det du søgte?