Tilbage til forsiden Gå til fritids.

Dansegrunduddannelse (DGU10)

HVAD ER DGU10?

DGU10 er et 10. kl. tilbud til de talentfulde og ambitiøse unge fra hele Danmark, som går målrettet efter at højne deres kompetencer for i fremtiden at søge ind på en professionel danseuddannelse indenfor moderne dans og klassisk ballet både nationalt og internationalt.

DGU10 er i samarbejde med Sports Akademiet Danmark.

DGU10 er første trin til at fuldføre en DGU. En fuld DGU er et 4.årigt uddannelsesforløb. Optagelse på DGU - 10. kl. er forbundet med en audition, som skal bestås.

DGU eller DGU10 kan kombineres med en anden studieforberedende uddannelse. Det kan du se mere om under optagelse.

Tilmeld dig til DGU10 Audition.

I løbet af uddannelsen inviteres højprofilerede gæstelærere fra ind- og udland, ligesom der arrangeres studieture til andre danske institutioner og uddannelser.

Vi samarbejder med gæstende kompagnier, koreografer og uddannelsessteder om undervisning, workshops, forelæsninger, møder med det professionelle sceniske arbejdsliv, eksterne censorer, overværelse af prøveforløb samt praktikforløb. Alt sammen for at udvikle eleverne og skabe relationer mellem dem og dansebranchen. Se et udvalg af gæstelærerene og det faste fakultet her...

Derved skaber vi grundlag for, at eleverne fortsætter på videregående højprofilerede danseuddannelser nationalt og internationalt eller boglige uddannelser enten herhjemme eller i udlandet.

DGU søger og stræber efter mangfoldigheden kulturelt, religiøst og nationalt og har erfaret at dette fører til større kreativitet og innovation samt respekt for og tillid til hinanden. Her søger vi at skabe en uddannelse med ligevægt mellem at udvikle danseren, akademikeren og mennesket i den enkelte, som vil være i stand til at berige og berøre det omgivende samfund. En uddannelse som er præget af glæde, passion og lyst. Vi fokuserer på 'Det hele menneske' med et stærkt teknisk med kunstnerisk udtryk – en nytænkende danser.

Dansegrunduddannelsen forbereder dig til at kunne tage en bachelor- eller diplomuddannelse inden for moderne dans nationalt eller internationalt.

Sports akademiet varetager de teoretiske fag. Det Kongelige Teater Balletskolen Odense varetager de kunstneriske fag.

På DGU10 er den dansetekniske undervisning specialiseret og med fokus på individuel coaching og udvikling. Her er et uddannelsesmiljø som sikrer en høj succesrate for elevernes videre færd inden for en professionel danseuddannelse.

Målet for eleverne er at de efterfølgende bliver optaget på førende videregående danseuddannelser (herunder bachelor- og diplomuddannelser) nationalt og internationalt.

Odense Elite College
Akademiet for Moderne dans Og Klassisk ballet har et samarbejde med Odense Elite College om værelser til DGU studerende. Læs mere her

FREMTIDENS DANSERE
DGU har rekrutteret elever til blandt andet:

Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) , CDSH Contemporary Dance School, Millenium London.Balettakademien Stockholm, Laban, Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO), Universitetet Stavanger.

HVERDAGEN PÅ DGU

10. kl. tilrettelægges med minimum 16 ugentlige undervisningstimer á 60 minutter.

DGU10 er tilrettelagt med gennemsnitligt 15 ugentlige undervisningstimer á 60 minutter fordelt på 4 år.

Der er dansetræning/workshop om lørdagen gennemsnitligt en gang om måneden.

Ved udgangen af hvert skoleår er der evaluering/eksamen, hvor den enkelte elev vurderes af det faste fakultet og én ekstern censor.

Der bedømmes efter 7-trins skalaen, og eleven får en individuel vejledning.

Ved afslutning af hele uddannelsen udstedes afgangsbevis med tilhørende udtalelse.