Tilbage til forsiden Gå til fritids.

Betaling

Der er egenbetaling på DGU 

Herunder finder du se priserne på DGU

Indmeldelsesgebyr 500 kr. (opkræves, når eleven er blevet optaget). 
Indbetales på følgende konto: Reg. 6857 Kontonr. 0001060240

Månedlig betaling: 1.850 kr. (pr. 1. august 2024).
Der betales for alle måneder (12 md.) i året. Ved start på skolen i august er første betaling således 30. juni. Dette er forudbetaling og dækker juli måned. 

Sidste betaling, i det år man er afgangselev, er den 31. maj. (Dette dækker juni som således også er betalingsmåned, selvom men er afgangselev.)

Betaling overføres via PBS. Ved manglende eller for sen betaling, efter den 10. i måneden, tillægges et rykkergebyr på 100 kr.

Studietur (Europa) (pr. 1. august 2024)
5.000 kr. Pengene betales 1. oktober det år eleven starter i 3.G.

Det er ikke muligt at få søskende rabat på DGU. Er der yngre søskende på Balletskolen, kan der ikke opnås søskenderabat på Balletskole-skolepengene.
Udmeldelse se her